Han stod på höjden av sin karriär när han avled endast 35 år gammal. Wolfgang Amadeus Mozart var ett musikaliskt underbarn och en av de mest produktiva kompositörer som världen har skådat. Som fyraåring uppträdde han inför hov och kungligheter som fullständigt tappade hakan inför hans musikaliska talanger och kunskaper.

Intensivt och slitsamt turnerande

Pappa Leopold uppfostrade sina nio barn, varav endast två skulle nå vuxen ålder med järnhand. Mozart utmärkte sig tidigt som ett musikaliskt underbarn och var bara tre år gammal när han började spela piano och ett år senare komponerade han sitt första musikstycke.
Mozart började turnera redan vid fyra års ålder och det finns nog ingen som har turnerat så intensivt vid så unga år. Under mer än fyra år var Mozart på resande fot tillsammans med sin pappa, långt ifrån hemmets trygghet. De besökte ett antal kungar och hov i Europa för att spela. Trots att han saknade sin mamma och sina syskon var det en lycklig tid för Mozart. När Mozart inte uppträdde fick han leka ihop med de kungliga barnen som till viss del ersatte hans syskon. Under turnén lärde sig Mozart dessutom att spela glasharmonika och piano. Men ju äldre Mozart blev desto mer ifrågasatte han faderns försök att kontrollera och styra hans liv och utveckling som musiker. Det är ingen tvekan om att Leopold Mozart, som själv var en begåvad musiker, spelade en stor roll för sonens musikaliska utveckling men hans sätt att styra var inte alltid av godo.

Gudabenådad musiker med vacklande hälsa

Turnerandet i den tidiga barndomen gjorde sannolikt att Mozart smittades med de olika sjukdomar som florerade runt i Europa under 1700-talet och det bidrog i sin tur till hans livslånga vacklande hälsa. Mozart bosatte sig i Wien där han verkade som fri konstnär och kom där i kontakt med  Georg Friedrich Händels och Johann Sebastian Bachs musik som skulle komma att influera hans eget skapande. Han fortsatte även att ge konserter vid hovet och i aristokratiska salonger i Wien parallellt som han arbetade som musiklärare. Dessvärre saknade Mozart ekonomiskt sinne och de sista åren av hans liv kantades av ekonomiska bekymmer. Han gifte sig med Constance Weber, ett äktenskap som aldrig helt accepterades av pappa Leopold, och tillsammans fick de sex barn men det var bara två av dem som nådde vuxen ålder.

Två månader före hans död hade Mozarts opera Trollflöjten premiär på en teater i en förort till Wien. När han dog, endast 35 år gammal, hade han komponerat 626 verk. Mozarts sista verk blev ett requiem, en mässa för de döda, som greve Franz Walsegg zu Stuppach hade beställt av kompositören. Mozart själv fick aldrig veta vem det var som hade beställt verket och han fick heller inte sätta sitt namn på det. Det har spekulerats i att grevens avsikt var att ge ut verket under sitt namn. Grevens requiem blev dock aldrig helt färdigt eftersom Mozart avled innan han hann slutföra det. I stället fullbordades det av Mozarts elev Franz Xaver Süssmayr i början av 1792. Ett år senare, den 2 januari 1793 uppfördes musikstycket och 1800 gavs det ut av Mozarts förläggare Breitkopf & Härtel.