Svenska instrument

Musik och instrument är något som är viktigt för världen och vanligt förekommande idag. Att spela olika instrument ligger i mångas intresse och idag finns det väldigt många olika musikinstrument. I Sverige finns det något som kallas svensk folkmusik. Till detta är vanliga instrument att använda säckpipa, klarinett, dragspel, harpa, vevlira, samt härjedalspipa. Dessa instrument förknippas alltså med svenska instrument och används till exempel till att spela visor, omgjorda psalmer, samt så kallad bruksmusik. Exempel på bruksmusik är musik som spelas till ett specifikt syfte till exempel till bröllop. Det är alltså inte musik enbart att lyssna på utan de har ofta ett syfte, därav kallas det bruksmusik. På senare år har dock saxofonen, gitarren, samt mandolan tillkommit och även dessa förknippas till svenska instrument och svensk folkmusik.

Säckpipa

En säckpipa är ett instrument som funnits och spelats på i många år. Ända sedan 4000 f.kr har man spelat på detta unika instrument. Det är oklart vart instrumentet har sitt originalursprung, men det spelades mycket på i Egypten på den tiden. Instrumentet liknar en pipa med en säck på, därav också namnet. Det kan också påminnas om en typ av flöjt. När man blåser i instrumentet gör tungans vibration att det framkallar ljud. Ljudet påverkas av längden på luftpelaren i spelpipan. Det finns lite olika typer av säckpipor. Några exempel är cylindriskt borrade säckpipor, duda, gajda, surle, tulum, samt volinka. På senare år har inte säckpipan varit så populär, men i Sverige har den överlevt i västerdalarna och i norra Värmland.

Svenska instrument

Dragspel

Dragspel har många olika namn och kallas också dragharmonika, och handklaver. Ett dragspel är ett luftdrivet instrument och har funnits sedan länge tillbaka. Ett liknande instrument konstruerades redan år 1822 och det första riktiga dragspelet patenterades år 1829. De vanligaste dragspelen kommer i två varianter. Knappdragspel och pianodragspel. Dessa utvecklades under 1800-talet och pianodragspelet lanserades på 1900-talet. På båda sorterna är dock basen konstruerade likadant. Det finns knappar på dragspelet som utgör olika toner när man trycker på de. Beroende på hur stort dragspelet är så varierar knapparna, samt tonerna.

Klarinett

En klarinett är ett blåsinstrument gjort av trä. Den används flitigt och i många olika musikstilar så som folkmusik, klassisk musik, samt jazz. Klarinetten finns i olika storlekar, samt med olika toner, men den absolut vanligaste kallas bessklarinett. Namnet kommer från att klarinetten är stämd i ”bess”. För att spela på en klarinett blåser man i blåsinstrumentet, samtidigt som man trycker på olika knappar för att hålla tonerna. När man blåser i klarinetten framkallar den ljud. I en bessklarinett är de vanligaste och enklaste tonarterna att spela ”b”. Det finns en mindre variant som kallas bessklarinett. Denna är bra att använda i till exempel symfoniorkestrar.

En annan klarinett är basklarinetten. Den är stämd i bas-läge och påminner lite om en saxofon. Basklarinetten är dock större och otympligare än den vanliga bessklarinetten och är därför svårare att hantera. Basklarinettens toner har en djupare oktav än den vanliga klarinetten. Den har dock lika stort tonomfång som den vanliga klarinetten, med den djupa oktaven som skiljer.