Instrument har funnit sedan tusentals år tillbaka i tiden, men det är svårt att egentligen avgöra när människorna började spela instrument med tanke på att de inte har bevarats. Människor förknippar gamla instrument med olika tidsåldrar. Vissa kanske tänker på barockmusik med cembalo och regaler. Andra tänker på medeltidens trubadurer som spelade på enkla stränginstrument. Horn från olika djur har använts för att ge signal under krig minst sedan vikingatiden om inte ännu längre.

Stränginstrument på forntiden
Stränginstrument på forntiden

Självklart har det funnits många olika typer av instrument, vilket syns exempelvis på en grottmålning i grottan – Grotto des Tres som ligger i Frankrike och den målningen är över 1 500 år gammal. Grottmålningen visar att en figur spelar på något som kallas jaktbuga (en pilbåge utan pil) och använde strängen för att skapa ljud med hjälp av munnen. Därefter utvecklades detta instrument till lyror och harpor som har hittats i antiken Sumeria och Egypten. Det finns ytterliga typer av stränginstrument som har beskrivets i skrifter av romare och greker från forntiden. Vill man se musikinstrument från förr går det att besöka museum som har utställningar med bland annat stränginstrument från forntiden.

Äldsta bevisen på musikinstrument

De äldsta bevisen som har hittats på att det har funnits musikinstrument, hittades i Egypten och daterades till omkring till cirka 3 000 f.Kr och tillhörde mesopotamiska civilisationen. Detta spred sig till antikens Egypten och musiken fick en rituell, samt religiös roll i det egyptiska samhället cirka 1550 f.Kr. Då spelades instrumenten av främst kvinnor. Det spelades också stränginstrument i Kina, Grekland och Israel. Givetvis spelades även andra typer av instrument under forntiden så som slag- och blåsinstrument. Några av stränginstrumenten de spelade på var:

  • Harpa – Egyptiernas harpa var formad som en båge och hade strängar. Harpans anses vara över 5 000 år gammal. Harpan spelades ungefär som den görs numera. En modern harpa har sju olika pedaler och 46 strängar. Pedalerna används för att höja en ton.
  • Lyra – Är en tidig variant som inspirerade till dagens lyror och strängarna spändes i en okform och hade en rund resonanskropp.
  • Kithara – Ett stränginstrument som är besläktad med lyran som har strängar spända i oket och är utrustad med en resonanslåda som är fyrkantig. Vissa experter anser att den är typ en lyra.
  • Cittra – Det har funnits olika typer av cittror med mellan fem till nio strängar beroende på vart de kommer ifrån. I Sverige är det ackordcittran som är vanligast och har mellan sju till nio strängar. I Kina har detta stränginstrument funnits åtminstone 3 000 år.
  • Guqin – Är likt cittra, men är avlång till formen samt har sju strängar och kommer också från Kina.
Cittra
Cittra

Hur spelades stränginstrumenten?

Instrumenten var tillverkade i trä av olika slag, vilket resonerar precis som strängarna vibrerar. Strängarna plockades, böjdes eller sänktes. Plocka strängar görs exempelvis på harpa, mandolin och gitarr. Fingrarna eller ett typ plektrum användes när man skulle spela. Böjda stränginstrument är cello, persisk kamancheh och viola då en stråke används för att få fram de olika tonerna. När ett instrument med strängar slås innebär att en liten ”hammare” som slår på strängarna som exempelvis piano och cembalo.