Det finns dem som hävdar att barn blir smartare av att lyssna på Mozarts musik. Huruvida detta är sant eller inte finns det än så länge inga vetenskapliga studier som kan bekräfta fullt ut. Men det finns de som påvisar att det kan finnas en viss sanning i Mozarteffekten.

Själva termen Mozarteffekten myntades av några forskare på University of California 1995 när de gjorde en studie som visade att elever som hade lyssnat på musik av Mozart gjorde bättre resultat på spatiala IQ-test. Förutom Mozarts klassiska musik provade forskarna även avslappningsinstruktioner, ljudböcker, minimalistmusik och trancemusik på gruppen med studenter. Ingen av dessa varianter gav dock samma effekt som Mozarts musik.

Kortvarig effekt på testgruppen

Forskarna redovisade sitt resultat i en artikel och skrev där att av de 36 grundutbildningselever som ingick i testgruppen hade 8-9 poäng bättre resultat på det spatiala IQ-testet (enligt Stanford-Binetskalan) efter att ha lyssnat på Mozarts sonat för två pianon i tio minuter. Effekten avtog dock efter mellan 10 och 15 minuter. När man gjorde en studie över fem dagar som omfattade 79 elever noterade forskarna att Mozartgruppen ökade med 62 % jämför med 14 % i gruppen som suttit i total tystnad och 11 % för gruppen som hade fått lyssna på annan typ av musik och inspelningar. Slutsatsen för studien blev att hjärnbarkens respons på musik kan vara koden för det interna språket som pågår i hjärnans avancerade funktioner.

Påverkan på djur och växter

Det är inte bara människor som påverkas positivt av Mozarts musik. 2007 rapporterade den spanska tidningen El Mundo att korna på en gård i spanska Vllanueva del Pardillo mjölkade mellan 30 och 35 liter per dag i jämförelse med 28 liter per ko och dag på andra gårdar. Lantbrukaren och ägaren Hans-Pieter Sieber förklarade det hela med att hans 700 kor producerade mer för att de fick lyssna på Mozarts konsert för flöjt och harpa medan de mjölkades. Siber påstod också att mjölken hade en sötare smak än annan mjölk. De som sägs vara först med att upptäcka kornas förkärlek för Mozart, är munkar i franska Bretagne. Även växter har genomgått studier där forskare har provat effekten av olika sorters musik. En del musik får dem att dö, andra gynnar tillväxten. Mozarts musik har visat sig vara en favorit i växtriket och som får växterna att må och utvecklas bättre.

Snabbare utveckling och tillväxt hos prematura barn

Tidskriften Pediatrics publicerade 2010 en studie utförd av israeliska forskare som visade att Mozarts musik har hjälpt prematura barn att öka i vikt snabbare. Under två dagar spelade forskarna Mozart under 30 minuter för 20 barn som var födda för tidigt på Tel Aviv Sourasky Medical Center. De jämförde sedan resultaten med en lika stor grupp barn som inte hade fått höra någon musik och kom fram till att barnen som fått lyssna på Mozart hade ökat i vikt. Forskarna har fortfarande inget svar eller bevis på vad i Mozarts musik det är som framkallar effekten. Några forskare har en teori om att Mozart vävde in den matematiska formeln fibonaccisekvensen, som finns överallt i naturen, i sin musik. Andra menar att de frekvenser som finns i musiken påverkar allt levande.