Det finns idag flera sätt att lära sig att spela piano. Traditionellt genom en lärare som sitter bredvid dig vid pianot och undervisar eller genom kurser på nätet som blivit allt vanligare. Båda sätten är bra, men oavsett tillvägagångssätt bör man inse att egen övning och improvisation/”lek” vid pianot är avgörande för att man ska lära sig och utvecklas.

Lär dig att spela piano

Inspiration

Läser du denna text är du förmodligen ute efter inspiration för att komma igång med en gammal dröm om att kunna spela piano. Är det ett barn som vill lära sig spela är rekommendationen att kontakta en lokal musik- eller kulturskola för regelbundna lektioner på plats. Det finns också många privata aktörer som driver musikundervisning. Som barn brukar det bästa vara att få direkt och konkret hjälp vid pianot. Som vuxen har man lättare att ta till sig information på distans.    Vill du kunna spela en viss låt som du hört på radio? Sätt dig gärna vid pianot och leta dig fram bland tangenterna. Mycket kan man lära sig på egen hand om motivationen finns där, man känner musiken inom sig och drivs av ett mål. Man kan dock behöva viss vägledning om man är helt ny på området.

För inspiration via Internet finns det en hel del att hämta, bl a på Youtube. Här får man i all enkelhet en överblick av pianots svarta och vita tangenter och en genomgång av tonnamnen: A, B, C, D, E, F, G. Därefter finns det flera korta lektioner som följer på denna. Man får lära sig toner, skalor och harmonier (d v s ackord, då man spelar flera toner samtidigt). Ofta ingår även att kunna läsa noter och ackordbeteckningar, så att man även fortsättningsvis även kan lära sig ny musik på egen hand.

Tips på online-kurser

 Sitt gärna vid pianot och prova dig fram bland tangenterna parallellt med att ta hjälp av en notbok från biblioteket, en dvd-kurs, brevkurs eller en webb-kurs. På detta sätt kommer kunskaperna att falla på plats. Det finns som sagt många som lanserar kurser på nätet numera, en musikskola som har satsat på s k brevkurser är Lardigspela.se I deras brevkurs ingår 28 kursbrev och 8 cd:n som går igenom grunderna inkl praktisk harmonilära så att man efter genomgången kurs kan spela fritt, sätta egna ackompanjemang, improvisera, etc.

Öva, öva, öva

Detta är en bra start: skaffa piano, provspela själv, anmäla sig till en kurs och följa den, antingen det är en brevkurs/webbkurs eller genom en privat pianopedagog. Oavsett hur, så är egen övning avgörande för hur snabbt man lär sig. Många vill gärna kunna låten/sången på en gång. Att spela piano är emellertid en motorisk färdighet som man regelbundet behöver öva på. Det är ungefär som att träna på gymmet. Även om en coach visar hur man gör, så måste man själv repetera övningen x antal gånger för att muskeln ska kunna bli starkare. Att spela piano är nästan detsamma, men här handlar det om finmotorik i fingrarna, hur man sitter vid pianot och handens position. Att öva skalor och ackord är nyttig övning. Motorisk färdighet kommer genom upprepning. Alltså måste man själv öva och spela mycket. När man sen kan låten är det en härlig känsla att spela upp den för kompisarna!

Öva, öva, öva