Musik har en rad positiva effekter på vår hälsa, inte minst bidrar den till att dämpa stress. Det gör också att musiken både kan påverka hur hårt vårt immunförsvar arbetar mot infektioner och med att bromsa inflammationer som till exempel kan orsaka depression, reumatiska sjukdomar och åderförkalkning.

Forskningen talar sitt tydliga språk – musik hjälper oss att slappna av

Människor såväl som andra högintelligenta djur har ett stressystem som är utvecklat för att kroppen snabbt ska kunna ställa om alla system till att antingen slåss eller fly om vi ställs inför ett oväntat hot, till exempel en brand eller överfallssituation. Hjärnan skickar ut signaler om adrenalin och noradrenalin som ökar blodtillförseln till hjärtat och övriga muskler, samtidigt som funktionerna i de inre organen sätts på vänt. Stresshormonet kortisol signalerar till immunförsvaret att tillfälligt upphöra med att lägga kraft på att bekämpa infektioner. När hotet är avblåst återgår kroppen till sin normala jag. I vår moderna värld upplever kroppen även psykiska och sociala hot och reagerar på samma sätt som vid fysiska hot. Då kan det bli så illa att stressituationerna avlöser varandra utan att kroppen får en chans att vila och återhämta sig. Allt detta har fått brittiska forskare att undersöka en mängd vetenskapliga rapporter som berör ämnet musikens betydelse för stress och immunförsvar. I sina slutsatser har de kommit fram till följande punkter:

 • Lyssna på eller själv spela musik har en lugnande effekt
  22 av 25 studier visade att musiken hade en markant lugnande och avstressande effekt hos de försökspersoner som hade lyssnat på eller deltagit i musik. 16 av 20 studier visade att musik bidrog till att sänka andningsfrekvensen, blodtrycket och hjärtats hastighet.
 • Musik sänker stressnivån i kroppen
  Majoriteten av studierna som undersökt hur musik påverkar människor visade att, särskilt lugn musik, sänker nivåerna av stresshormonet kortisol signifikant. Det kan också vara ett tecken på att musik kan minska kroppens frisläppande av adrenalin och noradrenalin.
 • Musik verkar dämpa startprocessen för inflammationer
  Fyra olika studier visar på att de uppmätta mängderna av signalämnet interleukin, som ingår i kroppens försvarssystem mot inflammationer, minskar efter att en person har lyssnat på eller utövat musik. Musik kan alltså minska risken för att inflammationer startar där de inte behövs något som bland annat hände vid depressioner och åderförkalkning.
 • Musik verkar stärka kroppens immunförsvar
  Kortisol trycker ner processerna i immunförsvaret när kroppen reagerar på infektioner. När stressen i kroppen minskar sjunker kortisolhalterna och immunförsvaret stärks.
 • Musik kan dämpa reaktioner till följd av allergi
  Två av studierna har undersökt hur reaktionerna som är involverade i klassiska och vanliga allergier påverkas av musik. I den ena undersökte man mängden histamin som bildades när försökspersonerna hade intagit mat som de utvecklat allergi mot och studien visade att musik minskade de reaktionerna. I den andra studien såg forskarna att Mozarts musik minskade mängden av IgE-antikroppar som är inblandade i allergiska reaktioner mot latex.

Lyssna på musik och må bättre

Det finns alltså all anledning att lyssna på musik när tillfälle ges. Ett par hörlurar på jobbet kan hjälpa till att stänga ut distraherande samtal och andra störmoment liksom en stund i favoritfåtöljen och en spellista eller två, kommer att göra gott för att sänka stressnivån.