Oavsett om du spelar ukulele eller något annat instrument kan det vara svårt att försörja sig som musiker på heltid. Därför är det inte ovanligt att musiker, och andra kulturarbetare, antingen arbetar som lärare eller till exempel ljudtekniker för att få en stadig inkomst under hela året. Vad gör egentligen en ljudtekniker och vilka utbildningsvägar finns det att gå? I den här artikeln kommer vi att titta närmare på just de olika delarna, så läs vidare!

Vad gör en ljudtekniker?

En ljudtekniker, som även kan kallas för ljuddesigner, kan ha en mängd olika typer av arbetsuppgifter. Det kan till exempel handla om att arbeta med dataspels-, film- och musikljudläggning eller att sköta ljudet under radio- och tv-produktioner, filmvisningar, teaterpjäser eller musikkonserter. Arbetet som ljuddesigner/ljudtekniker kräver ett stort och genuint intresse för såväl musik som teknik. En ljudtekniker kan arbeta på flera olika arbetsplatser och på olika nivåer inom företaget. Ljudteknikern/ljuddesignern hanterar olika typer av ljudutrustning inom teatern, radioteatern, operetter, konserter eller när man producerar rörlig bild. De senaste åren har ljudteknikern/ljuddesignern även fått en självklar roll i de team som utvecklar och producerar datorspel. Det är även en stor fördel om en ljudtekniker har erfarenhet och kunskap om olika intervju- och inspelningstekniker, har kunskap om hur ett radioprogram produceras och sänds samt hur man gör reklamjinglar och webbljud.

Vilken utbildning krävs för att kunna arbeta som ljudtekniker?

Många ljudtekniker börjar sin utbildning på gymnasieskolan på det estetiska programmet med inriktning mot musik eller inriktningen Estetik och media, där skolorna har möjlighet att erbjuda programprofilen Ljuddesign. Det är dock viktigt att notera att alla skolor som har estetiska programmet inriktning Estetik och media inte per automatik även har profilen ljuddesign. Om man inte har gått någon av ovan nämnda inriktningar på gymnasiet finns det möjlighet att välja en passande eftergymnasial utbildning inom till exempel folkhögskolan eller yrkeshögskolan. Folkskolorna kan även erbjuda ljudteknikerutbildning för synskadade. Några ljudtekniker har fått sin utbildning genom att gå som lärling bredvid en utbildad ljudtekniker men detta är i dagsläget en relativt ovanlig utbildningsväg, även om den förekommer, och de flesta arbetsgivare kräver någon form av skolutbildning.

Mansdominerat yrke på väg mot jämlikhet

Ljudteknikbranschen har länge varit en mer eller mindre totalt mansdominerad bransch men i takt med att fler kvinnliga artister slår igenom inom techno- och housemusiken samt att alltfler kvinnor etablerar sig som diskjockeys och datorspelsutvecklare, utbildar sig även fler kvinnor till ljudtekniker eller ljuddesigner. I Sverige arbetar även den ideella föreningen EQLovesMusic för att skapa nätverk mellan kvinnor som arbetar i musikbranschen för att stötta dem i en mansdominerad bransch och inte minst för att locka fler kvinnor att våga ta steget och utbilda sig inom yrket. Enligt föreningens och nätverkets frontfigurer är det inte någon brist på kvinnor som vill utbilda sig till och arbeta som ljudtekniker, eller andra yrken inom musikområdet, problemet är att om det är svårt för män att försörja sig inom yrket så är det ännu värre, för att inte säga snudd på omöjligt för kvinnor att göra det. Nätverkets mål är att skapa broar mellan män och kvinnor som är verksamma i olika roller inom musiken.