1879 kliver musikern Jáo Fernandes av ett portugisiskt skepp som har anlänt till hamnen på Hawaii. I bagaget har han en Braguinho, ett litet fyrsträngat instrument som kommer från Madeira. Instrumentet som ser ut som en gitarr i miniformat vinner snabbt lokalbefolkningens hjärtan. Hawaiianerna modifierar instrumentet och ger det namnet ukulele som betyder hoppande loppa på hawaiianska.

Hawaiis nationalinstrument

Ukulelen spred sig sedan vidare från Hawaii till USA och tillbaka till Europa under 1920-talet. Instrumentet finns i fyra olika storlekar; sopran, concert, tenor och bariton. En ukulele förknippas främst med musik från Hawaii men även andra musikstilar har tagit upp och inspirerats av det säregna ljudet. Ordet ukulele betyder hoppande loppande men det finns fler legender om hur instrumentet fick sitt namn och vad det betyder. En är kopplad till engelsmannen Edward William Puryis som var befäl i kung Kalakuas armé. Purvis var kortväxt, hade en nervös framtoning och hade ett unikt sätt att spela ukulele, vilket gav honom smeknamnet ukulele. En annan uppgift gör gällande att enligt Hawaiis sista monark, drottning Lili´uokalani, betyder ukulele ”den gåva som kom hit”, uku betyder gåva och lele betyder fram på hawaiianska. Oavsett vilket så bidrog de hawaiianska monarkerna, inte minst kung Kalakaua till att ukulelen blev ett kulturarv. Kungen tyckte så mycket om instrumentets klang att han tillät att det användes under sammankomster vid hovet.

Ukulelens spridning över världen

Japan

Yukihiko Haida från Japan tog med ukulelen från Hawaii till sitt hemland 1929 när han återvände dit efter att hans pappa hade avlidit. Tillsammans med sin bror startade Yukihiko en klubb där man bara spelade hawaiiansk musik och som snabbt blev en succé. Under andra världskriget förbjöd de japanska myndigheterna all västerländsk musik och det inkluderade även ukulelen och den hawaiianska musiken. Japanerna vägrade dock att lyssna till förbudet och håll i hemlighet liv i musiken. 1959 grundades Haida Nihon Ukulele Association och Japan är numera som ett andra hem för hawaiiansk musik och virtuoser på ukulele.

Kanada

På 1960-talet så man i Kanada chansen att dramatiskt förändra skolmusikprogrammet genom att använda sig av ukulele. Instrumenten var praktiskt och billigt att köpa in till undervisningen som skulle främja musikkunskaperna i skolorna. Upphovsmannen bakom idén var läraren J Chalmers Doane och tack vare idén lärde sig över 50 000 skolbarn och vuxna att spela ukulele. Det finns fortfarande ett reviderat program av Chalmers Doanes ursprungliga och ukulelen är ännu en stor del i musikundervisningen.

Storbritannien

Komikern och sångaren Geroge Formby var kanske Storbritanniens främste ukulelespelare. Han spelade oftast på en banjolele, en förlängd ukulele, men det spelade ingen roll för Formby bidrog till ukulelens genomslag i Storbritannien. Instrumentet var relativt billigt vilket gjorde att efterfrågan ökade i början 1900-talet. Ukulelen är fortfarande ett populärt instrument i Storbritannien och intresset ökar ständigt inte minst tack vare Ukulele Orchestra of Great Britain.

USA

Ukulelen kom till USA runt 1915 och anlände först till San Francisco. Där presenterade musiker från Hawaii en ensemble bestående av gitarr och ukulele. Bandledaren hette George EK Awai och ensemblen kallade sig för Hawaiian Quartet. Med gruppen fanns även ukulelespelaren och tillverkaren John Kumelae.